Címkék » Márai Sándor

Bốn mùa, trời và đất - Márai Sándor

Trước đây tôi có định kiến khá tiêu cực về thể loại sách tản văn và về những tác giả đến từ khối cộng sản Liên Xô – Đông Âu.

7,999 további szó
Literature

Bốn Mùa, Trời Và Đất - Márai Sandor

Tác phẩm: “Bốn Mùa, Trời Và Đất.”
Tác giả: Márai Sandor
Dịch giả: Giáp Văn Chung.
NXB Văn học và Nhã Nam, năm 2012.

~oOo~ 1,742 további szó

Văn Học Nước Ngoài

Di sản của Eszter - Márai Sándor

Tên sách: Di sản của Eszter 

Tác giả: Márai Sándor

Rate: 8.1/10

Cuốn sách viết về Eszter – người phụ nữ quá lứa mỏi mòn chờ đợi người đàn ông mình yêu hơn 20 năm trời, kể cả khi anh ta đã kết hôn với chị gái mình. 379 további szó

Review Sách